Doi
10.5431/aramit0209
Autor

Sacher P

Jahr
1991
Titel

Asta Vilbaste: Eesti Ämblikud (Aranei): Annoteeritud nimestik. Estonian spiders (Aranei). An annotated check list

Titel übersetzt
Ausgabe

Heft 2

Seiten
42
Abstract

book review: Asta Vilbaste: Eesti Ämblikud (Aranei): Annoteeritud nimestik. Estonian spiders (Aranei). An annotated check list

Keywords

book review