Artikeldetail

Franc, V. & S. Korenko (2008)

Spiders (Araneae) from the Panský diel (Starohorské vrchy Mts, Slovakia)
Heft 36, 9-20  download PDF    DOI: 10.5431/aramit3603
Keywords: biomonitoring, faunistics, new record, NATURA 2000, Starohorské vrchy Mts

Zitate / References

Blick T., R. Bosmans, J. Buchar, P. Gajdoš, A. Hänggi, P. van Helsdingen, V. Růžička, W. Staręga & K. Thaler (2004): Checkliste der Spinnen Mitteleuropas. Checklist of the spiders of Central Europe. (Arachnida: Araneae). Version 1. December 2004. – Internet: http://www.arages.de/checklist. html#2004_Araneae
http://arages.de/wp-content/uploads/2013/05/checklist2004_araneae.pdf

Bondroit J. (1917): Diagnoses de trois nouveaux Formica d’Europe [Diagnosis of three new Formica in Europe]. – Bulletin de la Société entomologique de France 1917: 186-187

Buchar J & Růžička V 2002 Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres Publishers, Praha. 351 pp.

Franc V. & A. Hanzelová (1995): Pavúky (Araneida) Cerovej vrchoviny [Spiders (Araneae) of Cerova vrchovina Mt.]. In: Krištín A. & K. Gaálová (eds.): Rimava 1995. Odborné výsledky zoologických a mykologických výskumov. SAŽP Banská Bystrica, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, pp. 25-43

Franc V. (2004): Contribution to the knowledge on spiders (Araneae) of the Strážovské vrchy Mts. In: Franc V. (ed.): Strážovské vrchy Mts – research and conservation of nature. Proceedings of the conference, Belušské Slatiny, October 1 – 2, 2004. pp. 67-76

Gajdoš P. & J. Svatoň (2001): Červený (ekosozologický) zoznam pavúkov (Araneae) Slovenska [Redlist of spiders (Araneae) of Slovakia]. In: Baláž D., K. Marhold & P. Urban (eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody, ŠOP SR Banská Bystrica, Suppl. 20: 80-86

Gajdoš P. (1994): Research of epigeic spider communities of high Mountain Valley in Western Tatra ( Jalovec Valley). – Bolletino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania 26 (345): 145-163
http://www.european-arachnology.org/collo/collo14.shtml

Gajdoš P. (1995): Monitorovací výskum epigeických spoločenstiev pavúkov (Araneae) lužných lesov Dunaja [Monitoring of egipeic spider communities (Araneae) in flooded forest in the Danube]. In: Slobodová A. & M. J. Lisický (eds.): Výsledky a skúsenosti z monitorovnia bioty záujmového územia vodného diela Gabčíkovo. ÚZE SAV Bratislava, p. 264-268

Gajdoš P. (2005a): Araneofauna vybraných stanovíšť katastrálneho územia mesta Trenčín a jej zhodnotenie pre potreby územného plánu [Araneofauna of choosen sites of catastral area of Trenčin and its evaluation for general city plan]. – Entomofauna carpathica (Bratislava) 17: 66-71

Gajdoš P. (2005b): Pavúky (Araneae) [Spiders (Araneae)]. In: Majzlan O. (ed.): Fauna Devínskej Kobyly, APOP (Bratislava), pp. 33-43

Gajdoš P., J. Svatoň & K. Sloboda (1999): Catalogue of Slovakian spiders. Katalóg pavúkov Slovenska. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava. 337 pp.

Gajdoš P., J. Svatoň & M. Krumpál (1984): New and unusual records of spiders from Slovakia I. (Araneae: Atypidae, Dictynidae, Gnaphosidae, Clubionidae, Zoridae, Salticidae, Lycosidae). – Biologia (Bratislava) 39: 223-225

Gajdoš P., J. Svatoň, O. Žitňanská & Z. Krumpálová (1992): Spiders (Araneae) of the Danubian plain. – Entomologické problémy (Bratislava) 23: 39-60

Heimer S & Nentwig W 1991 Spinnen Mitteleuropas: Ein Bestimmungsbuch. Paul Parey, Berlin, Hamburg. 543 pp.

Korenko S. (2007): Pavúky (Arachnida, Araneae) východnej časti Kozích chrbtov. [Spiders (Arachnida, Araneae) in the eastern part of Kozie chrbty Mts.]. – Natura Tutela (Liptovský Mikuláš) 11: 103-111

Krajča A. & Z. Krumpálová (1998): Epigeic spider (Araneae) communities of nickel leach dumps and their surroundings near Sereď (Slovakia). – Biologia (Bratislava) 53: 173-187

Logunov D.V. (2001): A redefinition of the genera Bianor Peckham & Peckham, 1885 and Harmochirus Simon, 1885, with establishment of a new genus Sibianor gen.n. (Aranei: Salticidae). – Arthropoda Selecta 9: 221-286
http://arthropodaselecta.britishspiders.org.uk/

Loksa I. (1969): Pókok (Araneae) I. Fauna Hungariae 97 [Spiders (Araneae) I. Fauna of Hungary 97]. Akadémia Kiadó, Budapest, 133 pp.

Loksa I. (1972): Pókok (Araneae) II. Fauna Hungariae 109 [Spiders (Araneae) II. Fauna of Hungary 109]. Akadémia Kiadó, Budapest, 113 pp.

Miller F. & J. Svatoň (1974): Príspevok k poznaniu fauny pavúkov Súľovských skál [Contribution to the knowledge of the spider fauna of the Súľovske skaly]. In: Stollmann A. (ed.): Súľovské skaly – štátna prírodná rezervácia. Monografia Vlastivedného zborníka Považia. Osveta (Martin), pp. 243-284

Miller F. (1971): Pavouci (Araneida) [Spiders (Araneae)]. In: Daniel M. & V. Černý (eds.): Klíč zvířeny ČSSR, 4. Academia, Praha. pp. 51-306

Miller F. (1974): Arachnofauna [Arachnofauna]. – Zborník prác o Tatranskom národnom parku (Martin) 16: 75-79

Obenberger J. (1949): Ze života mravenců [Life of ants]. Vyšehrad, Praha. 223 pp.

Platnick, N. I. (2008): The world spider catalog, version 9.0. American Museum of Natural History. – Internet: http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/ index.html
http://research.amnh.org/iz/spiders/catalog_9.0

Řezáč M., J. Král & S. Pekár (2007): The spider genus Dysdera (Araneae, Dysderidae) in central Europe: Revision and natural history. – Journal of Arachnology 35: 432-462
http://www.americanarachnology.org/JOA_online.html DOI: 10.1636/H06-38.1

Rezác M., S. Pekár & J. Johannesen (2008): Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European Eresus species (Araneae: Eresidae). – Zoologica Scripta 37: 263-287
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1463-6409/issues DOI: 10.1111/j.1463-6409.2008.00328.x

Roberts M. J. (1995): Spiders of Britain & Northern Europe. Harper Collins Publishers, Bath, 383 pp.

Růžička V. (2005): Araneae (pavouci) [Spiders (Araneae)]. In: Farkač J., D. Král & M. Škorpík (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí [List of threatened species in the Czech Republic – Invertebrates]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. pp. 76-82

Svatoň J. & P. Gajdoš (2006): Spiders of Gaderská and Batnická Dolina valleys in the southern part of Veľká Fatra Mts., Slovakia (Araneae). – Acta zoologica bulgarica, Suppl. 1: 191-219
http://www.european-arachnology.org/collo/collo22.shtml

Svatoň J. & Z. Majkus (1988): Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) Plešivskej planiny [Contribution to the knowledge of the spiders (Araneae) of Plešivecká plateau]. – Výskumné práce z ochrany prírody (Bratislava) 6B: 203-242

Svatoň J. (1985): Náčrt fauny pavúkov (Araneida) navrhovaného chráneného náleziska Urpín pri Banskej Bystrici [Contribution to the knowledge of the spiders (Araneae) of protected site Urpín]. – Stredné Slovensko, Zborník Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici 4: 237-259

Svatoň J. (2002): Nové alebo málo známe pavúky (Araneae) hornooravských rašelinísk [New and recondite spiders (Araneae) of a peat bogs of Horná Orava area]. – Zborník Oravského múzea (Dolný Kubín) 19: 185-196

Svatoň J., V. Thomka & P. Gajdoš (2003): Pavúky – Araneae [Spiders - Araneae]. In: Mašán P. & J. Svatoň (eds.): Pavúkovce Národného parku Poloniny (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari – Parasitiformes) [Arachnids of the Poloniny National Park (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari – Parasitiformes)]. Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Správa NP Poloniny, Snina, Balada, Humenné. pp. 21-113

Thomka V. (2003): Fauna pavúkov (Araneae) údolia Cirochy [Fauna of spiders (Araneae) of Cirocha valley]. – Natura Carpatica (Košice) 44: 139-154