Arachnologische Gesellschaft

Book review: Gajdoš P, Černecká Ľ, Franc V & Šestáková A 2018 Pavúky Slovenska – Slovenské názvoslovie, prehľad čeľadí a súčasné poznatky [Spiders of Slovakia – Slovak nomenclature, overview of families and present knowledge]

Book review: Gajdoš P, Černecká Ľ, Franc V & Šestáková A 2018 Pavúky Slovenska – Slovenské názvoslovie, prehľad čeľadí a súčasné poznatky [Spiders of Slovakia – Slovak nomenclature, overview of families and present knowledge]

Buchbesprechung: Gajdoš P, Černecká Ľ, Franc V & Šestáková A 2018 Pavúky Slovenska – Slovenské názvoslovie, prehľad čeľadí a súčasné poznatky [Spiders of Slovakia – Slovak nomenclature, overview of families and present knowledge]

Abstract

Book review: Gajdoš P, Černecká Ľ, Franc V & Šestáková A 2018 Pavúky Slovenska – Slovenské názvoslovie, prehľad čeľadí a súčasné poznatky [Spiders of Slovakia – Slovak nomenclature, overview of families and present knowledge]

Buchbesprechung: Gajdoš P, Černecká Ľ, Franc V & Šestáková A 2018 Pavúky Slovenska – Slovenské názvoslovie, prehľad čeľadí a súčasné poznatky [Spiders of Slovakia – Slovak nomenclature, overview of families and present knowledge]